Witamina D3

Generator Plazmowy A WITAMINA D3
Są 4 możliwości dostarczania naszemu organizmowi witaminy D:
1) Synteza słoneczna, powoduje produkcję 7- cholekalcyfeloru w skórze,
dostarcza 90 % zapotrzebowania na wit.D
2) Synteza 7- cholekalcyfeloru w skórze wytwarzanego z fototerapii
Generatorem Plazmowym, dostarcza również 90 % zapotrzebowania wit. D
3) Pożywienie- pozwala na dostarczenie 10 % zapotrzebowania na wit.D
4) Suplementacja- gdy nie można zastosować powyższych metod dla uzyskania
zapotrzebowania dobowego naszego organizmu na wit. D, stosujemy
dostarczanie w postaci suplementu.
Najzdrowsze dla organizmu jest gdy wit. D3 wytwarzana będzie naturalnie w
skórze, co ma miejsce przy ekspozycji na słońce i naświetlaniu lampą plazmową.
Ad.1)
- naturalny sposób dostarczania wit. D3 przy naświetlaniu słonecznym musi
być przy bezchmurnym niebie. (promienie UVA i UVB)
- raz dziennie od 20-40 min należy przebywać na słońcu w godzinach 10-15 ,
odsłaniając 20 % powierzchni ciała.
- stosowanie filtrów (nie można dopuścić do poparzenia czy udaru)
- wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że w krajach o klimacie
umiarkowanym o ograniczonym naświetleniu słońcem produkcja witaminy D
przez nasz organizm bywa niewystarczająca.
- W związku z tym występują często różnego typu objawy:
U dorosłych: bóle mięśni, szybkie przemęczanie się, biegunka, choroby
przyzębia, problemy z apetytem, nadciśnienie, ogólne osłabienie, nawaga,
spadek odporności, a co za tym idzie różnego typu choroby
autoimmunogiczne: reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane,
osteoporoza, częste złamania (skrzywienie i zwyrodnienie układu kostnego),
choroby układy naczyniowo-sercowego itp.)
Objawy niedoboru witaminy D i niemowląt i małych dzieci:
Powolne zrastanie ciemiączka, krzywica żeber, krzywica kości, płaska główka,
guzy czołowe, powolny wzrost, możliwe zaparcia.
Ad.2)
- fototerapia Generatorem Plazmowym nie jest uzależnione od położenia
geograficznego (kąt padania promieni słonecznych) i od pogody.
- ekspozycja na promienie UVB jest krótka (bezpieczna) - profilaktyka dla
utrzymania odpowiedniego stężenia wit. D w organizmie wynosi 2 x 10 minut
m/c., w stanach chorobowych naświetlanie następuje zgodnie z procedurami
medycznymi (procedury medyczne są ustalane przez lekarzy zajmujących się
Generatorem Plazmowym w różnych krajach od 85 lat- elektrody do
naświetlań są modyfikowane przez najlepszych naukowców.)
Ad.3)
- źródła wit.D3: tłuste ryby, wątroba ,żółtko jaja, masło
- źródła wit.D2: grzyby (drożdże)
Ad.4)
Dawka zalecana dzienna zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego
Wyniki najnowszych badań podstawowych i klinicznych pokazują, że witamina
D jest nie tylko odpowiedzialna za regulację metabolizmu wapnia i fosforu, za
procesy kościotwórcze ale w istotny sposób wpływa na nieswoistą obroną
przed zakażeniami spowodowanymi przez drobnoustroje, wpływa na
dojrzewania i różnicowanie komórek, chroni przed stresem oksydacyjnym,
indukuje apoptozy z komórek nowotworowych, odgrywa istotną rolę w
regulacji ciśnienia krwi, zmniejsza ryzyko rozwoju licznych chorób, autoagresji.
Receptory witaminy D (VDR) znaleziono w wielu tkankach ludzkich: skórze,
kościach, powięziach, jelitach, oczach, tkance tłuszczowej, mózgu, nerkach,
trzustce, przytarczycach, sercu, ścianie naczyń krwionośnych, mięśniach
gładkich, mięśniach poprzecznie prążkowanych, komórkach układu
odpornościowego (limfocyty T, limfocyty B), monocytach, komórkach
dendrystycznych, gdzie pełnią szereg różnych funkcji, utrzymują w
homeostazie gospodarkę wapniowo fosforanową co za tym idzie utrzymanie
prawidłowej budowy i funkcji kości, wpływają na proliferację i różnicowanie
komórek, co wpływa na funkcjonowanie układu immunologicznego.
Stały wyrównany poziom witaminy D zwiększa produkcję i aktywność
naturalnych peptydów wewnątrzustrojowych, która działają jak endogenne
antybiotyki np.:
1) katelicyny
- niszczą błonę komórkową mikrogranizmów (bakterii, grzybów, wirusów)
przez wytwarzanie w niej kanałów:
- aktywują mechanizmy odpowiedzi odpornościowej
- inicjują odporność wtórną
- regulują przebieg procesów zapalnych
- zwiększają napływa fagocytów do zainfekowanego region organizmu a co
za tym idzie ograniczają infekcję.
2) defensyny są wydzielane przez neutrofile i komórki nabłonkowe ściany jelit.
- stanowią pierwszą linię obrony przeciwko mikroogranizmom bytującym na
skórze i błonie śluzowej
- posiadają szeroki zakres aktywności antybiotycznej względem bakterii,
grzybów i wirusów, zwalczają szerokie spektrum mikroorganizmów oraz
toksyn i antygenów.
Naturalne peptydy zewnątrzustojowe:
Dermicydyna to naturalny peptydowy antybiotyk wytwarzany przez gruczoły
potowe skóry , który jest aktywowany przez fototerapię Generatorem
Plazmowym, (elektrody uaktywniają cynk niezbędny do zapoczątkowania
procesu tworzenia specjalnych kanałów molekularnych przez, które
przepływają naładowane cząstki cynku.)Sposób działania naturalnego
antybiotyku jest bardzo skuteczny, gdyż opiera się na ataku przypuszczanym
na ścianę komórkową, która nie podlega szybkiej modyfikacji. W związku z
tym dermicydyna uniemożliwia zarazkom szybkie uodpornienie się na nią.
Ponadto substancja potrafi dostosowywać się do różnorodnych typów błon
komórkowych.
Największą zaletą antybiotyków naturalnych peptydowych jest to ,że stanowią
wrodzony element układu odpornościowego organizmów żywych. Ze względu
na swoje naturalne pochodzenie są mniej toksyczne niż antybiotyki
konwencjonalne stosowane dotychczas. Peptydy AMP wykazują działanie
przeciwbakteryjne wobec bakterii Gram (-) oraz Gram (+) (w tym mykobakterii)
oraz działanie przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe oraz
przeciwpasożytnicze. Stanowią ważną broń układu odpornościowego
organizmów.
W odpowiedzi odpornościowej nieswoistej (wrodzonej) pełnią role równie
ważną jak przeciwciała w odpowiedzi adaptacyjnej (swoistej).
Coraz więcej jest patogenów alarmowych - zyskały one odporność na
większość dostępnych antybiotyków, nawet na antybiotyk B- laktamowy i
wamkomycynę.
Niestety odporność na antybiotyki nie jest jedynie cechą szczepów bakterii
szpitalnych!. Dotyczy to również zakażeń poza szpitalnych.
Codzienna walka z opornymi drobnoustrojami kosztuje koncerny
farmaceutyczne miliardy dolarów i na razie nie jest skuteczna (powstaje coraz
mniej antybiotyków).W latach 1983-1987 opracowano 16 substancji, w latach
1993-1997 – 10, w latach 1998-2002 – 7, w latach 2008-2012 już tylko dwie
substancje o działaniu antybiotycznym. Tylko dwa opracowane w ostatnich
latach antybiotyki :daptomycyna i linezolid są związkami działającymi wg.
nowych mechanizmów bójczych. Po ponad 80 – ciu latach stosowania
antybiotyków liczna ich grupa jest dziś całkowicie nieskuteczna. W szpitalach
występują wielooporne szczepy tj.:Staphylococcus aurerus, Pseudomonas
aeruginosa, Enterococcus faecium itp. co wpłynęło na poszukiwanie nowych
skutecznych leków. Z badań przeprowadzonych 1992 roku gdzie odsetek
szczepów opornych (MRSA) wynosiło 36 % wzrósł w roku 2002 do 62 %.
Współczesna medycyna szuka alternatywnych rozwiązań z walką z opornymi
drobnoustrojami.
Zakażenie szpitalne stanowi istotny odsetek powikłań okołooperacyjnych. Są
przyczyną śmierci ok, 11 milionów ludzi na całym świecie. Według European
Academies Science Advisory Council (EASAC),w 2007 roku w Europie
zanotowano ok. 175 tys. udokumentowanych przypadków śmierci w wyniku
szpitalnych zakażeń szczepami drobnoustrojów odpornych na stosowane
terapie.
Jednym z najważniejszych zalet niektórych peptydów AMP jest zdolność do
wiązania się z lipopolisacharydem LPS, dzięki czemu zapobiega się skutkom
wstrząsu septycznego.
Peptydy AMP wykazują też potencjał diagnostyczny, mogą być użyte jako
specyficzny kontrast w tomografii komputerowej.
Naukowcy odkryli ,że w naturze jest na razie poznanych około 1700
naturalnych antybiotyków. Nasze organizmy produkują np.: defensyny,
katelicyny,lugdunina, laktocylina, dermicydyna.
Miejmy nadzieję ,że medycyna pójdzie w kierunku naturalnych de facto
niezawodnych antybiotyków. Działanie Generatora Plazmowego powoduje
uaktywnianie się antybiotyków ludzkich a co za tym idzie możliwość
samoleczenia.
Nasze naturalne peptydowe antybiotyki stanowią element układu
odpornościowego, który przy wyrównanym poziomie witaminy D w naszym
organizmie utrzymuje homeostazę procesów zapalnych organizmie,
uczestniczy w pierwotnej i wtórnej odpowiedzi immunologicznej, hamuje
nadmierne wydzielanie cytokin pozapalnych (ogranicza rozwój stanu
zapalnego), hamuje ekspresję genów i syntezę cytokin pozapalnych
(RANTERS, TNF - alfa). Wykazano, ze hamuje ekspresję genów i syntezę
cytokin pozapalnych, hamuje działanie profibrotyczne czynników wzrostu
(CTGF,TGF – beta) oraz białek macierzy pozakomórkowej poprze blokadę
szlaku sygnałowego Wnt/ ß –kateiny.
Witamina D wpływa na zawartość wapnia kompartmentach komórkowych,
reguluje ilość
c-CMP i fosfoinozytolu w cytoplazmie. Metabolizm prostaglandyn wpływa na
czynności kanałów błonowych i na katabolizm lipidów błony komórkowej.
Kalcytriol – specyficzny ligant wpływa na ekspresję wielu genów (proces, w
którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana
na jego produkty, którymi są białka lub różne formy RNA) m.in. wpływ
hamujący:
IL-2,IL-12,TNF – alfa, TNF-y, GM-CST,PTH,PTHrP, EGF-R
wpływ aktywujący: RANKL ( jest czynnikiem aktywującym proces tworzenia
dojrzałych osteokasków, różnicowanie, fuzję, funkcjonowanie oraz ich
przeżywanie, działa przez receptor RANK), osteokalcyna, osteopontyna,
anhydraza węglanowa. (prof.Franciszek Kokot, Cichanowicz Andrzej:
„Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych „ 2009 r ISBN 978-83-
200-3085-3).
Witamina D to silny inhibitor reakcji zapalnych organizmu a edukując te stany
zapalne zmniejszają się przemiany leukocytów, tworząc łańcuch reakcji, które
mogą chronić przed różnymi chorobami. Niektóre leukocyty mają receptory
aktywnej formy wit. D, przez co witamina ta ma bezpośredni wpływ na komórki
i ich DNA. Może to stanowić wyjaśnienie charakterystycznego związku między
wit. D a chorobami autoimmunizacyjnymi (np. stwardnienie rozsiane,
reumatoidalne zapalenie stawów). Stany zapalne wywołują stres oksydacyjny
i zmniejszają aktywność telomerazy ( enzym odpowiedzialny za
telomery).Telomery są szczególnie wrażliwe na stres oksydacyjny. Badanie
przeprowadzone na ponad dwóch tysiącach wykazało ,że u tych
zrównoważonym poziomem witaminy D występowało miej zmian w DNA
związanych z procesem starzenia się oraz łagodniejsze reakcje zapalne.
Kobiety z prawidłowym poziomem wit. D mają dłuższe telomery i vice versa.
Osoby z odpowiednim poziomem witaminy D mogą starzeć się wolniej.
Długość telomerów w leukocytach prognozuje choroby związane z wiekiem.
Wraz z wiekiem telomery są krótsze ,ale jeżeli ciepiesz na chroniczne stany
zapalne telomery szybciej ulegają skróceniu, gdyż reakcja zapalna organizmu
przyspiesza przemianę leukocytów, i poziom białka C-reaktywnego
(pośrednika stanów zapalnych ) wzrasta.
Telomer stabilizuje chromosom tak długo jak istnieje. Jest niezbędny do
intereakcji z białkami DDBP, których zadaniem jest wykrywanie uszkodzeń
DNA a co za tym idzie zapobieganie dziedziczeniu uszkodzonego materiału
genetycznego. Telomer zbudowany jest z kilku tysięcy zasad nukleinowych i
związanych z nim białek. Sekwencja telomeru człowieka jest niezmienna,
powtarzalna i zbudowana z nukleotydów – TTAGGG. Telomer nie zawiera
żadnych genów iw konsekwencji nie koduje żadnych białek. Telomer to
element strukturalny chromosomu zapewniający mu stabilność. Długość
telomeru w komórkach zwykle skraca się z wiekiem.
Telomer ma 4 zasadnicze funkcje: ochronę końca chromosomu przed
uszkodzeniem lub nieprawidłową rekombinacją, umożliwienie całkowitej
replikacji chromosomu, nadzorowanie ekspresji genów, wspomaganie
organizacji chromosomów w trakcie podziału komórki.
Większość komórek umiera z chwilą osiągnięcia wieku określanego tzw.
limitem Hayflicka, jednak część komórek zaczyna wytwarzać telomerazę –
enzym przeznaczony do rekonstrukcji telomerów staje się komórką
nowotworową, wydłużony na nowo telomer przestaje przyłączać cząsteczki
DDBP komórka zaczyna je dzielić. Zachowuje tę zdolność tak długo jak
długo ma telomery. Pojawiły się hipotezy, że w takim razie wystarczy komórki
rakowe pozbawić telomerazy, by zatrzymać proces rakowacenia.
Telomeraza nie jest zwykle aktywna w większości komórek somatycznych
(komórek ciała),ale jest aktywna w komórkach linii płciowej (komórkach które
tworzą plemniki, komórki jajowe) i w niektórych dorosłych komórkach
macierzystych. Co ciekawe wiele komórek nowotworowych ma skrócone
telomery i aktywną telomerazę w tych komórkach. Jeśli telomeraza zostaje
zatrzymana przez aktywną witaminę D3 może to służyć do terapii
przeciwnowotworowej.
Podczas 53 kongresu Europejskiego Towarzystwa badań nad Cukrzycą
(EASD), wykazało ,że zrównoważony poziom witaminy D może nie tylko
poprawić wrażliwość tkanek na insulinę zmniejszy w ten sposób ryzyko
zachorowania na cukrzycę typu 2 ale także zmniejsza nagromadzenie
tłuszczu w tkance mięśniowej, co jest kolejną oznaką poprawy metabolizmu.
Również niedobór witaminy powoduje między innymi miopatii czyli zaburzenia
czynności mięśni. Witamina D może redukować negatywne skutki tłustej diety.
Naukowcy z College od Science, Kong Saud University ,Arabia Saudyjska
badali wpływ witaminy D3 na profil metaboliczny chorych w cukrzycą drugiego
typu.
Nieprawidłowe działanie insuliny związane z niedoborem witaminy D sugeruje
istotne znaczenie tej witaminy w patogenozie cukrzycy typ 2.
Witamina D może poprawiać metabolizm ustroju poprzez promowanie rozwoju
cholesterolu HDL jak również zwiększone stężenie apolipoproteiny A1
(ApoA1), białka zwiększającego transport cholesterolu do wnętrza komórek.
Witamina D doprowadziła do znacznej poprawy profili lipidowego, szczególnie
w grupie kobiet.
W leczeniu stopy cukrzycowej w/w elementy powodują gojenie się stanów
martwiczych ale naukowcy polecają żeby chorzy z cukrzycą 2 typu naświetlali
stopy profilaktycznie 2xtyg po 10 minut.
W badaniach opublikowanych we Frontiers in Microbiology zbadano
współzależność mikrobionu i witaminy D. Jak oczekiwano przy wyrównaniu
poziomu witaminy D nastąpił jego wzrost (mikrobiomu) i wzrost różnorodności
( mikrobiomu). Poprawa mikrobiomu jelit wiązała się również z poprawą wielu
markerów zdrowotnych i ogólnego zdrowia jelit. Niski poziom witaminy D ma
wpływ również na nieszczelność jelit. Jej niedobór może ostatecznie
prowadzić do uszkodzenia bariery śluzówki a co za tym idzie zwiększyć ryzyko
IBD nieswoistego zapalenia jelit.

Polskie Centrum Szybkiego Leczenia 330.