Współpraca

Razem możemy więcej!

Jeżeli jesteś:
• lekarzem
• fizjoterapetą
Właścicielem:
• kliniki
• szpitala
• domu opieki
• santorium
• stowarzyszenia
Kup w systemie sieciowym: Super Plasma - JCH33
Przez cały okres współpracy będziemy:
• dostarczali do twojej placówki klientów
• nadzorowali prawidłowe funcjonowanie urządzenia
• prowadzili szkolenia
• wiele innych ....
Zapraszamy do kontaktu:
Departament Współpracy.
Polskie Centrum Szybkiego Leczenia 330.
Infolinia:+48 887 979 330
info@szybkieleczenie.pl